MODTAR

MODTAR

ABOUT

MODTAR projects

MODTAR projects er et udstillingssted med fokus på arkitektur og rumlig relateret kunst. Stedet er et 200 år gammelt snedkerværksted i et to-etagers baggårdshus i Indre by. Husets særegne karakter fordrer en diskussion om forholdet mellem det autonome værk og den stedsspecifi kke undersøgelse og danner ramme om rumlige eksperimenter, diskussioner og udvikling af nye mellemformer i spændingsfeltet mellem arkitektur og kunst. Udstillerne inviteres til at udvikle deres værker på stedet og i værkstedet. MODTAR projects består af de fire arkitekter og kuratorer Ida Flarup, Maria Mengel, Thomas Feveile og Peter Møller Rasmussen. Gruppen har i foråret 2009 modtaget støtte fra Statens Kunstråd til etablering af MODTAR projects som et udstillingssted, der bidrager til arkitekturen med alternative former for udstillings- og udviklingsrammer.