MODTAR

MODTAR

AKTUEL

AUGUST 2012:

MODTAR projects deltager i Alt_Cph på Fabrikken for Kunst og Design

29.8 – 2.9 2012 se: altcph.dk

FRE D. 15. JUNI TIL OG MED SØN D. 24. JUNI

SE MERE: WWW.ESKEREX.COM

SEP 2011 – AUG 2012:

DUALITETER

Fem arkitektoniske dueller i Modtar projects og Kunsthallen Nikolaj.

Teams af arkitekter, designere, kunstnere og håndværkere inviteres til dobbeltudstillinger – til duel. Udstillerne i duellerne forholder sig på én gang til en konkret virkelighed (Modtar-huset) og en – indtil videre – virtuel virkelighed (Modtar-pavillonen). Dele af pavillonen vil blive bygget i Modtar-huset og Kunsthallen Nikolaj i forbindelse med de 5 udstillinger. Udstillingernes ‘sted’ er en sammenstilling af Modtar-huset og den fremtidige pavillon. De 5 dueller er således skitser i både rum, tegning og til en fremtidig byggesituation.

Tårnrummet i Kunsthallen Nikolaj har samme dimensioner i grundplan og højde som Modtar-huset, og der vil således ved at flytte nogle af udstillingernes ’sted’ til dette rum tegne sig en begyndende spejling – en udflytning – som knytter sig til det nye territorium og pavillonens tilblivelse.

Støttet af Statens Kunstfond og Nationalbanken

NOV 2011:

FORSTYRRELSER

– en rumlig dialog af Maya Lahmy og Byen Sover

FERNISERING: Fredag den 4. nov kl. 17‐20
Udstillingen er åben 5.11 – 13.11 (Lør‐søn kl. 12‐15)

` FORSTYRRELSER` – er en del af udstillingsrækken DUALITETER,
hvor arkitekter, designere og billedkunstnere inviteres til rumlig ‘duel’
med Modtarhuset som kontekst. Arbejdsbegreber som skred, uligevægt
og solipsisme er blevet brugt arkitektonisk til at bringe værkerne ud af
deres hjemlige harmoni og de står nu således påvirket af hinanden og
af Modtar huset som kontekst.

OKT 2011:

VÆG – TEGNING

– en RUMLIG DUEL af Karen Gamborg Knudsen og Anne Friis

FERNISERING: 14. oktober kl. 17‐20

VÆG – TEGNING er en del af udstillingsrækken Dualiteter, hvor arkitekter, designere og billedkunstnere inviteres til rumlig ‘duel’ med Modtarhuset som kontekst – støttet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg

Udstillingen ’væg ‐ tegning’ er et samarbejde omkring arkitektur‐tegning. Til udstillingen er bygget en gulv‐væg‐konstruktion, der kan ses som et forslag i modtar‐rummet og udstillingssituationenen. Derudover vises en række tegninger hvori der spørges åbent til det tegnetekniske og rumlige konsekvenser heraf. Det har været intentionen at etablere en specifik rumlighed for tegningseksperimenter omkring udvekslinger mellem tegning og rum / flade og forestilling.

AUG 2011:

MODTAR projects installation på Alt.cph

SEP 2011:

The exhibition explores the oval as a specific connection between geometry and space: The oval as architectural geometry is articulated in different spatial seams to an interior that represents the outline of a pavilion. This begets a space of pools and turbulence, of intersection and volume. It produces an architecture not only of air-space, but one that is both the body and its cavity. The pavilion in its entirety is represented in sketches and drawings.

“Baroque architects privileged the oval to the circle because it had greater variety in its changing curvature. This changing curvature was appealing because it implied a feeling of movement along its longer axes, a slowing and quickening of space. This feeling of movement could be intensified through the use of variations or combinations of different ovals. This effect was strengthened by Baroque architects through their use of incomplete ovals, so that one space leads to the next. The space within the oval was symbolic of heaven.”

Source: Blunt, Anthony. Baroque and Rococo, Architecture and Decoration, New York: Portland House, p. 41